Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Innkallinger og sakspapirer

Sakene legges ut i PDF-format. Du trenger da Acrobat Reader som er et gratis leserprogram. Acrobat Reader laster du ned gratis her.

 


 

2008

Innkalling og sakskart til møte 11.12.2008
Sakskart
Vedleggshefte
Sakskart II
Vedleggshefte II


Innkalling og sakskart til møte 03.11.2008
Sakskart
Vedleggshefte
Ettersendt sak 189/08 Fagsenter barn og unge - orientering
Ettersendt sak 190/08 Innretningen av utekontakttjenesten
Ettersendt sak 196/08 Lokal samarbeidsavtale NAV Oslo og Bydel Østensjø
Vedlegg I til sak 196/08
Vedlegg II til sak 196/08

Innkalling og sakskart til møte 06.10.2008
Sakskart
Sak 163/08 "Status for oppfølging av BU-saker pr. august
Vedlegg til sak 163/08
Vedleggshefte
Sakskart II

Saksframlegg sak 178/08
Saksframlegg sak 179/08
Saksframlegg sak 180/08


Innkalling og sakskart til møte 08.09.2008
Sakskart, BU-sak 148/08, vedlegg BU-sak 148/08
Vedleggshefte
Sakskart II
Vedleggshefte II

Sakskart III
Vedlegg sakskart III

Innkalling og sakskart til møte 16.06.2008
Sakskart
Vedleggshefte del 1
Vedleggshefte del 2

Ettersendt vedlegg til BU-sak 112/08
Ettersendt vedlegg til BU-sak 117/08

Ettersendt BU-sak 97/08
Ettersendt BU-sak 106/08, vedlegg

Innkalling og sakskart til møte 21.04.2008
Sakskart
Vedleggshefte
Vedlegg til BU-sak 63/08
Vedlegg BU-sak 57/08

Sakskart II
Vedleggshefte II
Sakskart III

Innkalling og sakskart til møte 10.03.2008
Sakskart
Vedleggshefte
Ettersendt sak 34/08


Innkalling og sakskart til møte 04.02.2008
Sakskart
Sakskart II
Vedleggshefte del 1
Vedleggshefte del 2

2007

Innkalling og sakskart til møte 13.12.2007
Sakskart
Vedleggshefte

Innkalling og sakskart til møte 12.11.2007
Sakskart
Vedlegg til sak 175/07
Vedleggshefte

Innkalling og sakskart til møte 08.10.2007
Sakskart
Saksfremlegg
Vedleggshefte

Innkalling og sakskart til møte 03.09.2007
Sakskart
Sakskart II
Saksfremlegg 95/07 Vikarbruk i barnehagene
Vedleggshefte1
Vedleggshefte2

Innkalling og sakskart til møte 18.06.2007
Sakskart
Vedleggshefte
Sakskart 2
Vedleggshefte 2


Innkalling og sakskart til møte 07.05.2007
Sakskart
Sakskart 2
Vedleggshefte

Innkalling og sakskart til møte 19.03.2007
Sakskart
Vedleggshefte 1
Vedleggshefte 2

Innkalling og sakskart til møte 12. februar 2007
Sakskart
Vedleggshefte

2006

Innkalling og sakskart til møte 14. desember 2006
Sakskart
Vedleggshefte

Innkalling og sakskart til møte 13. november 2006
Sakskart I
Vedleggshefte
Sakskart II

Innkalling og sakskart til møte 16. oktober 2006
Sakskart I
Sak 160/06 Endringer i representasjon i bydelsutvalg, komitéer, råd og utvalg - ettersendt
Sak 161/06 Oppnevning av eierrepresentanter til kommunale barnehagers samarbeidsutvalg - ettersendt
Sak 162/06 Dødsfall i omsorgsbolig - Bydel Østensjø
Vedlegg til sak 162/06
Sak 163/06 Videreføring av kontrakt med Oppsalhjemmet
Vedleggshefte

Innkalling og sakskart til møte 18. september 2006
Sakskart I
Vedleggshefte
Vedlegg sak 124/06 Status for oppfølging av BU-vedtak pr. august 2006 - ettersendt

Innkalling og sakskart til møte 19. juni 2006
Sakskart I
Vedleggshefte
Vedlegg sak 97/06
Vedlegg sak 103/06
Sak 96/06 Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon pr april 2006 - ettersendt
Vedlegg sak 96/06 - ettersendt
Sak 104/06 Manglerud bad - overføring av driftsansvar - ettersendt
Sak 108/06 Rapport fra anmeldt tilsyn Langerud sykehjem 24.04.2006 - ettersendt
Vedlegg sak 108/06- ettersendt

Innkaling og sakskart til møte 15. mai 2006
Sakskart I
Sak 70/06 Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon - ettersendt
Vedleggshefte del I
Vedleggshefte del II

Innkalling og sakskart til møte 20. mars 2006
Sakskart I
Sakskart II
Sak 45/06 Organisasjonsmessig endring Avdeling barn og unge - ettersendt
Sak 51/06 Bydelsbarnevernet i Oslo kommune - foreløpig rapport - høring - ettersendt
Vedleggshefte
Årsmelding 2005
Årsstatistikk 2005

Innkalling og sakskart til møte 13. februar 2006
Sakskart I
Sakskart II
Vedleggshefte del I (obs - store dokumenter)
Vedleggshefte del II
Vedleggshefte del III
Vedlegg A sakskart II
Vedlegg B sakskart II
Vedlegg sak 24/06 Rapport på uanmeldt besøk ved Kjernehuset 20.10.2005 (ettersent)
Vedlegg sak 24/06 Rapport på anmeldt tilsyn ved Kjernehuset 20.12.2005 (ettersendt)
Vedlegg sak 25/06 Rapport på uanmeldt besøk på Abildsø bo- og rehabiliteringssenter 20.10.2005 (ettersendt)

2005

Innkalling og sakskart til møte 15. desember 2005 (budsjettbehandling)
Sakskart I
Sakskart II
Sakskart III
Vedleggshefte
Vedlegg til sak 192/05
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2006
Tilleggsinnstilling I
Tilleggsinnstilling II

Innkalling og sakskart til møte 14. november 2005
Sakskart I (med nye saker)
Vedleggshefte

Innkalling og sakskart til møte 17. oktober 2005
Sakskart I
Sakskart II
Vedleggshefte

Innkalling og sakskart til møte 19. september 2005
Sakskart
Sakskart II
Vedleggshefte
Vedlegg til reguleringssaker

Innkalling og sakskart til møte 20. juni 2005
Sakskart

Innkalling og sakskart til møte 2. mai 2005.
Sakskart I
Sakskart II 
Saksframlegg sak 51/05
Saksframlegg sak 69/05
Vedleggshefte

Innkalling og sakskart til møte 14. mars 2005.
Sakskart I
Sakskart II

Vedlegg:
Sak 36/05 Lokal handlingsplan for funksjonshemmede
Sak 38/05 Olav Helsetsvei, Skullerud - Reguleringsforslag til offentlig ettersyn
Sak 40/05 Årsmelding 2004 for Bydel Østensjø
Sak 40/05 Årsstatistikk 2004 for Bydel østensjø
Sak 41/05 Byrådssak 223 helsestasjoner for eldre og/eller eldreveiledertjeneste

Innkaling og sakskart til møte 14. februar 2005.
Sakskart I
Sakskart II