Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 2014

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

 

Saker  til behandling  i bydelsutvalget 18. desember 2014 kl.17.00

 

Innkalling

Informasjonssaker

 

 

Protokoll

 

Saksnummer

Sakstittel

Saksdokumenter

Forslag til vedtak
Tilleggssak 4 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling, Cafe Stolen

Saksfremlegg

Søknad

Tegning

Medisinskfaglig uttalelse

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Tilleggssak 3 Oppstart av planarbeid i Maridalsveien 3

Saksfremlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

Tilleggssak 2 Endret representasjon for MDG  i OMK, HSK, tilsynsutvalget Saksfremlegg MDGs forslag til vedtak
Tillleggssak 1

Endret representasjon for Grünerløkka FRP i HSK

Saksfremlegg FRPs forslag til vedtak
Sak 135/14

Oppfølging av  BU-sak 111/14 orientering og diskusjon om uønsket adferd i og rundt Sofienbergparken og nedre del av Grünerløkka- vedtakspunkt 2- Forslag fra Høyre

Saksfremlegg Høyres forslag til vedtak
Sak 134/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling- eierskifte-Django bar

Saksfremlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 133/14 Klage fra Syng over vedtaket om innskrenket åpningstid

Sak trukket

E-post fra Syng 

 

Sak 132/14

Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2015

Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak.

Budsjett

Bydelsdirektørens  budsjettforslag- behandling i komiteer og råd.

Rådet for funksjonshemmedes behandling av budsjettet.

AUs behandling av forretningsorden for budsjettbehandlingen

Forslag fra AP og SV

Forslag fra Venstre

Forslag fra Rødt

Forslag fra Høyre

Forslag fra Frp

Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak.

Forslag fra AP og SV

Forslag fra Venstre

Forslag fra Rødt

Forslag fra Høyre

Forslag fra Frp

Sak 131/14

Økonomirapportering per 30. oktober  

Saksfremlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Sak 130/14

Budsjett 2014- diverse tekniske justeringer

Saksfremlegg

Bydeldirektørens forslag til vedtak

Sak 129/14

Pensjonistforbundets tilsynsveileder- kartsatt sak til helse- og sosialkomiteens møte den 3.desember.  

Saksfremlegg

Tilsynsveileder for folkevalgte

Eksempel på tilsyn fra Sofienberg

Forslag til innstilling

Sak 128/14

Høring- Forslag til endring av forskrift om åpningstider  for severerings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka.

Saksfremlegg

Forslag fra SV, Per Østvold

Høringsuttalelser

Høringsuttalelse innkommet etter frist

Høringsuttalelse fra Næringsetaten 


Medisinskfaglig uttalelse

Høringsnotat

Brev til høringsinnstanser

Høringsinnstanser

Nåværende forskrift

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag til vedtak fra SV, Per Østvold

Sak 127/14

Klage over plan- og bygningsetatens oppføring av enbolig- Tromsøgata 7b

Saksfremlegg

Saksdokumenter

Bydeldirektørens forslag til vedtak

Sak 126/14

Klage over plan- og bygningsetatens oppføring av enebolig i Markveien 28- Dispensasjon fra reguleringsplan 

Saksfremlegg

Saksdokumenter

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Sak 125/14

Protokoll fra  møte i arbeidsutvalget 10.desember 2014

Protokoll

 

Sak 124/14

Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 9.desember 2014- Møtet avlyst

 

 

Sak 123/14

Protokoll fra møte i  ungdomsråd 8. desember 2014

Protokoll

 

Sak 122/14

Protokoll fra møte i ungdomsrådet 17.november 2014

Protokoll

 

Sak 121/14

Protokoll fra møte i eldrerådet 8.desember 2014

Protokoll

 

Sak 120/14

Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 3.desember 2014

Protokoll

 

Sak 119/14

Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø -og kulturkomiteen  2.desember 2014

Protokoll

 

Sak 118/14

Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 1.desember 2014

Protokoll

 

Sak 117/14

Protokoll fra møte i bydelsutvalget 06.november 2014

Protokoll

 

 

 

Saker til behandling i bydelsutvalget 6. november 2014 kl.18.00

 

Innkalling

Informasjonssaker

Innmeldte spørsmål

 

 

Samlefil Protokoll

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Tilleggsak Søknad om salgsbevilling, Bunnpris Sinsen.

Saksfremlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.
Tilleggsak Reglement for valgstands på Olaf Ryes plass. Forslag fra Rødt Forslag til vedtak fra Rødt 
Tilleggsak Søknad om serverings- og skjenkebevilling. Monsun restaurant

Saksfremlegg

Søknad

Tegning

Medisinskfaglig uttalelse

Forslag fra Rødt

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag til vedtak fra Rødt

Tilleggsak Fritak fra verv i MDG Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 113/14 Forslag til endring åpningsforskrift i Bydel Grünerløkka

Forslag fra  AP,SV, MDG,Høyre

Forslag fra Rødt

1.Klage- E-post fra Kjersti Løvik

2.E-post fra Kjersti Løvik

Forslag til vedtak fra AP,SV, MDG,Høyre

Forslag til vedtak fra Rødt

Sak 112/14 Nytt system for finansiering av sykehjemsplasser

Saksfremlegg

Høringsbrev

Byrådssak- nytt system  for finansiering av sykehjemsplasser

Rapport om finansiering av sykehjemsplasser

Forslag  fra Rødt

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag til vedtak fra Rødt

Sak 111/14 Orientering og diskusjon om uønsket atferd i og rundt Sofienbergparken og nedre del av Grünerløkka

Forslag fra SV, AP og MDG

Forslag  fra Venstre

Forslag fra Rødt

Brev til politiet vedrørende narkotikasalg på Grünerløkka

Forslag til vedtak fra SV, AP og MDG

Forslag til vedtak fra Venstre

Forslag til vedtak fra Rødt

Sak 110/14 Budsjett 2014 - budsjettjustering mellom funksjonsområder Budsjettjusteringer mellom funksjonsområder Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 109/14 Budsjett 2014 - budsjettjustering fra drift til investering Budsjettjusteringer fra drift til investering Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 108/14 Økonomirapportering per 30.september 2014 Økonomirapport Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 107/14 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 29.oktober Protokoll  
Sak 106/14 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 28. oktober Protokoll  
Sak 105/14 Protokoll fra møte i Eldrerådet 27.oktober 2014 Protokoll  
Sak 104/14 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 22.oktober 2014 Protokoll  
Sak 103/14 Protokoll fra møte i Oppvekst, miljø og kulturkomiteen 21.oktober 2014 Protokoll  
Sak 102/14 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 20.oktober 2014 Møtet avlyst  
Sak 101/14 Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 25.september 2014 Protokoll  

 

Saker til behandling i bydelsutvalget 25. september 2014 kl.18.00

  

Innkalling Informasjonssaker
Innmeldte spørsmål

 

Samlefil

*Protokoll 
 

* med forbehold om godkjenning neste møte

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Tilleggsak
100/14
Nytt valgoppgjør og nye varamedlemmer til AU fra SV  Forslag fra SV  
99/14

Oppnevning av nytt medlem og nytt varamedlem fra Rødt til tilsynsutvalg for Grünerløkka og Paulus sykehjem.

Forslag fra Rødt  
98/14 Kvartalet Maridalsveien 3- Forslag til sak fra Rødt

 Forslag fra Rødt 

 
97/14 Søknad om skjenke- og serveringsbevilling- Hotell Havana

Søknad

Saksfremlegg

Medisinskfaglig uttalelse

 
96/14 Omlegging av ordningen med praktisk bistand til daglivarehandel i Bydel Grünerløkka- oversendt sak fra helse- og sosialkomiteen.

Saksfremlegg
 

Brev fra EST

Klage fra Kjell Johansen
 

Forslag fra Rødt
Forslag fra SV

Notat til bystyrets helse- og sosialkomité

Bakgrunnsinformasjon:Bydel Gamles Oslos behandling av saken

BGOs vedtak

 
95/14 Waldemar Thranes gate 73. Søknad om bruksendring og fasadeendring

Saksfremlegg

Saksdokumenter

 
94/14 Thorvald Meyers gate 66-68. Oppstart av detaljregulering.

Saksfremlegg

Saksdokumenter
 

Forslag fra Rødt
 

 

93/14  Forslag til møteplan 2015 Saksfremlegg  
92/14 Klagesak til Bydelsutvalg- Seilduksgata  27

Saksfremlegg

Saksdokumenter

 
91/14 Klagesak til Bydelsutvalg- Trondheimsveien 110 

Saksfremlegg

Saksdokumenter

 
90/14 Kulturmarked og galleri i Brenneriveien

Saksfremlegg

Saksdokumenter

 
89/14 Høring sykehuscampus-utgår
Saken ble behandlet av bydelsutvalgets arbeidsutvalg i møte 17.09.2014 sak 15/14
 
   
88/14 Tertialrapport og ststaistikk per 2. tertial 2014 Saksfremlegg
Tertialrapport
Tertialstatistikk
 
87/14 Merforbruk økonomisk sosialhjelp- status og tiltak 

Saksfremlegg

Byrådsavdelingen ESTs analyse og kommentarer til bydelens økonomiske sosialhjelp

Vedlegg til kommentarene

 
86/14  Kveldsåpen barnehage- Saken trekkes  

 

85/14 Økonomirapportering per  31.august 2014

Saksfremlegg

 
84/14 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget   17. september 2014 Protokoll  
83/14 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede  16.september 2014 Protokoll  
82/14

Protokoll fra møte  i ungdomsrådet 15.september 2014

Protokoll  
81/14 Protokoll fra møte i eldrerådet   15. september 2014 Protokoll  
80/14 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 10.september  2014 Protokoll  
79/14 Protokoll fra møte i oppvekst- miljø- og kulturkomiteen 09.september  2014 Protokoll  
78/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 08.september Protokoll  
77/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 23. juni 2014 Protokoll  
76/14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 19. juni 2014 Protokoll  

 

Saker til behandling i bydelsutvalget 19. juni 2014 kl.17.00

 

 

Innkalling Informasjonssaker

 Viktige datoer budsjett 2015

 Etablering av kortidssykehjem Oslo

Samlefil Protokoll

  

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
75/14 Søknad om serverings- og skjenkebevilling kaffekompaniet

Saksfremlegg
Søknad
Medisinskfaglig uttalelse

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
74/14 Søknad om salgsbevilling Rema 1000, Løren

Saksfremlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
73/14 Darresgate 20- 24- Klage over  avslag fra PBE

Saksfremlegg

Saksdokumenter

Forslag fra Venstre og Høyre

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

V og Hs forslag til vedtak

72/14 Nytt valgoppgjør Miljøpartiet de Grønne Saksfremlegg MDGs forslag til vedtak
71/14

Endret representasjon for Grünerløkka FrP i Helse- og sosialkomiteen

Saksfremlegg FrPs forslag til vedtak
70/14 Forvaltningsrevisjonen om kommunens organsering av  sykehjemstjenester- Spørsmål til bydelsutvalget 

Brev fra kommunerevisjonen

Forslag fra komiteleder for HSK

Rødt og SVs endringsforslag

 
69/14 Navnsetting av to nye gater på Hasle/ Løren

Saksfremlegg

Merknader

Merknad fra Hasle linje og Høegh eiendom

Merknad fra språkrådet

Forslag fra A

Forslag fra Høyre

Forslag fra Rødt

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

As forslag til vedtak

Hs forslag til vedtak

Rs forslag til vedtak

68/14 Sommerfullmakt- Delegasjon av myndighet til uttalelser etter alkoholloven sommeren 2014

Saksfremlegg

Brev fra Næringsetaten

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
67/14 Sommerfullmakt- Delegasjon av myndighet til å behandle  saker i henhold til til retningslinjer for bruk av parker. Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
66/14 Sommerfullmakt- Delegasjon av  av myndighet for behandling av saker  tillagt byutviklingskomiteen sommeren 2014. Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
65/14 Budsjettsaldering- Disponering av mindreforbruk 2013

Saksfremlegg

Forslag fra SV

Forslag fra Høyre

Vedlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

SVs forslag til vedtak

Hs forslag til vedtak

 

64/14 Økonomirapportering per  30.april 2014

Saksfremlegg

Oppsummering av resultat per. 31.5.2014

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
63/14 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget  11. juni 2014 Protokoll  
62/14 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 10. juni 2014 Protokoll  
61/14 Protokoll fra møte  i ungdomsrådet  10.juni 2014 Protokoll  
60/14 Protokoll fra møte i eldrerådet 10. juni 2014 Protokoll  
59/14 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 4. juni 2014 Protokoll  
58/14 Protokoll fra møte i oppvekst- miljø- og kulturkomiteen 3. juni 2014 Protokoll  
57/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 2. juni 2014 Protokoll  
56/14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 22. mai 2014 Protokoll  

 

 

Saker til behandling i bydelsutvalget 22.mai 2014 kl.18.00

 

Innkalling

Informasjonssaker

Midlertidig stenging av Finnmarksgata

Budsjettjustering- fordeling av tilskudd til drift av seniorsentrene.

Samlefil Protokoll

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Tilleggssak Oppnevning av ny vara for Rødt til arbeidsutvalget Saksfremlegg Rødts forslag til vedtak
Tilleggssak Nytt valgoppgjør for Rødt Saksfremlegg Rødts forslag til vedtak
Tilleggssak  

Søknad om fritak, Monica Ustad

Saksfremlegg Rødts forslag til vedtak
Tilleggssak

Endret representasjon (vararepresentanter) i AU, OMK og BUK for SV.

Saksfremlegg

SVs forslag til vedtak

52/14 Årsregnskap 2013 for private institusjoner. Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
51/14 Endret representasjon i komiteene for Miljøpartiet de Grønne

Saksfremlegg

MDGs forslag til vedtak
50/14 Endring av helse- og sosialkomiteens mandat.

Saksfremlegg

 

Vedlegg

Forslag til vedtak
49/14

Forslag til kommuneplan - "OSLO MOT 2030 - SMART, TRYGG OG GRØNN"

Saksframlegg

Forslag fra SV

Forslag fra Venstre

Forslag fra Rødt

Byrådssak
Oversendelse
Kommuneplan del 1
Kommuneplan del 2
Kart 2030
Kart 2050
Plankart 1 Hovedkart
Plankart 2 Sikringssoner
T1 Støy
T2-T3 Luftforurensning
T4 Narturmiljø
T5 Kulturminnevern
T6 Storulykke
T7 Blågrønn struktur
V11 - Markagrensen
V12 - Kystverket
V13 - Transport

Svs forslag til vedtak

Venstres forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

48/14 Klagesak- Midlertidig barnehage på Ola Narr

Saksfremlegg

Forslag fra Høyre
 

Forslag fra Venstre
 
Notat KOU

PBEs saksframstilling 

Saksdokumenter 1/7

Saksdokumenter 2/7

Saksdokumenter 3/7

Saksdokumenter 4/7
 

Saksdok. 5/7 og 6/7
 

Saksdokumenter 7/7

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Høyres forslag til vedtak

Venstres forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

47/14 Inndragninger av stillinger i forbindelse med omorganisering av bydelens barnehageenheter

Saksfremlegg

Forslag fra Rødt

Protokoll MBU

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

46/14 Instilling på medlemmer til driftstyret- Sofienberg skole Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
45/14 Søknad om utvidet åpningstid- Øyafestivalen

Saksfremlegg med behandling i HSK

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

HSKs innstilling.
44/14 Søknad om fritak fra verv - Anders Nygaard- Rødt Søknad Bydelsdirektørens forslag til vedtak
43/14 Kvartalsrapport og statistikk per 31.03.2014

Saksfremlegg

Rapport

Statistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.
42/14 Økonomirapportering per 31.mars 2014 Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
41/14 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 14.mai 2014 Protokoll  
40/14 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 13. mai 2014 Protokoll  
39/14 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 12. mai 2014. Protokoll  
38/14 Protokoll fra møte i eldrerådet 12. mai 2014 Protokoll  
37/14 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 7. mai 2014. Protokoll  
36/14 Protokoll fra møte i oppvekst- miljø- og kulturkomiteen 6.mai 2014. Protokoll  
35/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 5.mai 2014 Protokoll  
34/14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 27.mars 2014. Protokoll.  

 

 

 

Saker til behandling i bydelsutvalget 27.mars 2014 kl.18.00

Innkalling Informasjonssaker Samlefil Protokoll

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
33/14 Uttalelse fra Bydel Grünerløkka om Hasle barnehage og Ola Narr - Forslag fra Rødt  Forslag fra Rødt
Forslag fra SV

Rødts forslag til vedtak

SVs forslag til vedtak

32/14

Endret representasjon for Arbeiderpartiet i Byutviklingskomiteen og i tilsynsutvalgene for Paulus/ Grünerløkka sykehjem og for Lille Tøyen/ Lilleborg sykehjem 

Forslag fra AP APs forslag til vedtak.
31/14 Omorganisering av bydelens barnehageenheter Saken trukket  
30/14 Navnsetting av to plasser og ei gate på Vulkanområdet

Saksfremlegg med behandling i BUK
Saksdokumenter
Dansefaglig vurdering

Byutviklingskomiteens innstilling til bydelsutvalget.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

29/14 Endring i bydelens retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg og oppheving av prinsippvedtak om bruk av bydelens parker.

Saksfremlegg med behandling i OMK

Forslag fra SV

Retningslinjer

Prinsippvedtak

 

OMKs innstilling til bydelsutvalget.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

SVs forslag til vedtak

28/14 Forslag til endring av forskrift om åpningstider serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka

Saksfremlegg med behandling i HSK
 

Forslag fra AP

Forslag fra V

Nåværende forskrift
 

Brev

Høringsnotat

Høringsuttalelser samlet

Høringsuttalelser innkommet etter frist
 

Høringsinnstanser

 

HSKs innstilling til bydelsutvalget,

Bydelsdirekørens forslag til vedtak.

Aps forslag til vedtak

Vs forslag til vedtak

 

27/14 Folkehelseplan for Bydel Grünerløkka 2014-2016

Saksfremlegg med saksbehandling i råd og komiteer. 
 

Forslag fra Rødt

Folkehelseplan

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

Rødts forslag til vedtak.

26/14 Økonomirapportering per 28.februar 2014 Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak,
25/14 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 19.mars Protokoll  
24/14 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 18.mars Møtet avlyst  
23/14 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 17.mars Protokoll  
22/14 Protokoll fra møte i eldrerådet 17.mars Protokoll  
21/14 Protokoll fra møte i helse-og sosialkomiteen 12.mars Protokoll  
20/14

Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 11.mars

Protokoll  
19/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 10.mars Protokoll  
18/14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 20.februar 2014 Protokoll  

 

 

Saker til behandling i bydelsutvalget  20. februarkl.19.00

 

Innkalling

Informasjonssaker

Innmeldte spørsmål

 

Samlefil

Protokoll

Eventuelt

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
17/14  Evaluering av ressursmodellen for grunnskolen 

Saksfremlegg
Forslag fra Rødt
Tilleggsforslag fra Rødt
Høringsdokument
Høringsbrev

 
16/14 Ny 2.vara i Oppvekst -miljø- og kulturkomiteen for Rødt Forslag Rødts forslag til vedtak
15/14 Startmøte- budsjettoppfølging 2014 Saksfremlegg
Referat
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
14/14 Budsjettjustering som følge av endret praksis for regnskapsføring på kostrafunksjonen 120-administrasjon. Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
13/14 Endret representasjon for Miljøpartiet de grønne i oppvekst- miljø- og kulturkomiteen Saksfremlegg MDGs forslag til vedtak
12/14 Søknad om leie av kommunal grunn til uteservering -Egget kafé

Saksfremlegg
Søknad
Kart

Alle forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

11/14 Disponering mindreforbruk - særlig tildeling 2013 Quo Vadis Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak.
10/14 Budsjettjustering 2014 kjøp/salg hjemmetjenester internt i bydelen Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak.
09/14 Årsberetning og årstatistikk 2013 Årsberetning
Årstatistikk
Saksfremlegg
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
08/14 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 12.februar Protokoll  
07/14 Protokoll fra møtet i rådet for funksjonshemmede 11.februar Avlyst  
06/14 Protokoll fra møtet i ungdomsrådet 10.februar Protokoll  
05/14 Protokoll fra møte i eldrerådet 10.februar Protokoll  
04/14 Protokoll fra møte i helse- og sosial komiteen 05.februar

Protokoll

 

03/14 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 04.februar Protokoll  
02/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 03.februar

Protokoll

 
01/14 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 12.desember 2013 Protokoll